polykani-prasku

„VÝROBA PACIENTŮ“ je pro farmaceutický průmysl životně důležitá

…aneb: Proč nejsou vitamíny, minerály, antioxidanty a bylinky na lékařský předpis

Dr. Matthias Rath je jedna z nejzajímavějších postav medicíny dneška: jeden z předních aktivistů za „svobodný přístup k přírodní léčbě“. Rath léčí podáváním vitamínů a dalších přírodních látek.

Není tedy divu, že Rathovi nemohou přijít farmaceutické firmy na jméno. Kromě své „skandální“ praxe totiž rád a často odhaluje zkažené kořeny farmaceutického byznysu, který momentálně ovládá „západní“ medicínu.

Z tohoto soudku je i jeho šestnáct Zákonů farmaceutického průmyslu, o nichž sám říká: Pokud si tyto zákony přečtete a zamyslíte se nad nimi, potom každý zdravotnický systém, který řídí farmaceutické korporace nemocné vyrábí, místo aby je léčil.

ZÁKONY FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

 1. Farmaceutický průmysl je investiční průmysl, jehož jedinou motivací jsou zisky akcionářů. Zlepšení lidského zdraví není součást motivacetohoto odvětví.
 2. Farmaceutický investiční průmysl byl uměle vytvořena více než století strategicky vyvíjen týmiž investičními skupinami, které ovládají petrochemický a chemický průmysl na celém světě.
 3. Obrovské zisky farmaceutického průmyslu se zakládají na patentovatelnosti nových léků. Jsou to převážně patenty, které umožní výrobcům léků stanovit si libovolně vysokou cenu za své výrobky.
 4. Trhem pro farmaceutický průmysl je lidské tělo, ale jen tehdy, pokud je nemocné. Z tohoto důvodu je zachování a šíření chorob neoddělitelným předpokladem růstufarmaceutického průmyslu.
 5. Důležitou strategií k dosažení tohoto cíle, je vývoj léků, které jen potlačí příznaky nemocí, přičemž neléčí skutečnou nemoc.Tento postup vysvětluje i to, proč většina léků vydávaných pouze na recept, které jsou v současnosti prodávané, nemají prokazatelnou účinnost a mají za cíl jen potlačení symptomů.
 6. K dalšímu rozšíření farmaceutického trhu farmaceutické firmy ustavičně hledají nové indikace na použití léků,které jsou již v prodeji. 50 miliónů zdravých obyvatel USA například užívá prostředek na zmírnění bolesti Aspirin od společnosti Bayer v naději, že zabrání srdečnímu infarktu.
 7. Další důležitá strategie k rozšiřování farmaceutických trhů spočívá v tom, vytvořit nové nemoci a léky proti nim. Většina léků prodávaných na recept, které dnes užívají miliony pacientů, potlačí symptomy na krátkou dobu, způsobí ale celou řadu nových onemocnění v důsledku známých nežádoucích účinků, které nastanou v případě dlouhodobého užívání. Například, o všech prostředcích na snížení cholesterolu, které jsou v současnosti na trhu, se ví, že zvyšují riziko rakoviny,ale až po několikaletém užívání.
 8. Známé smrtící nežádoucí účinky léků prodávaných na recept jsou 4. nejčastější příčinou úmrtív průmyslovém světě, překoná je pouze počet obětí zemřelých na srdeční infarkt, rakovinu a mozkovou mrtvici. Tato skutečnost vůbec nepřekvapuje, protože patenty na léky jsou v prvé řadě přidělované na nové syntetické molekuly. Tělo musí všechny syntetické molekuly detoxikovat a vyloučit je ze sebe. Systém, který často selhává a ústí ke skutečné epidemii těžkých a smrtících nežádoucích účinků.
 9. Zatímco podpora a šíření nemocí ustavičně zvyšuje trh farmaceutického investičního průmyslu, prevence a léčba skutečných příčin snižují dlouhodobou ziskovost. Proto se jim toto odvětví vyhýbá a dokonce jej potlačuje.
 10. Nejhorší je ale skutečnost, že vyhubení nemocí je principiálně v rozporu se zájmy farmaceutického investičního průmyslu, je pro tyto zájmy kontraproduktivní. Vyhubení nemocí jako potenciálních trhů na odbyt léků zničí miliardy dolarů investic a způsobí nakonec zánik celého odvětví.
 11. Vitamínya jiné účinné terapie k dosažení zdraví přírodní cestou, které optimalizují buněčný metabolizmus, jsou hrozbou pro byznys průmyslu s nemocemi, protože jsou namířené proti příčině v současnosti nejrozšířenějších nemocí a nelze je patentovat.
 12. Během celé stoleté existence farmaceutického průmyslu byly vitamíny a jiné životně důležité živiny s určitými funkcemi v lidském metabolismu největší konkurencí a největším ohrožením dlouhodobého úspěchu farmaceutického byznysu.
 13. Vitamíny a jiné účinné terapie k dosažení přirozeného zdraví, které skutečně chrání před nemocemi, nejsou s povahou byznysu farmaceutického průmyslu s nemocemi slučitelné.
 14. Na ochranu strategického vývoje svého investičního byznysu před ohrožením účinnými metodami, přirozenými a nepatentovatelnými terapiemi, využívá farmaceutický průmysl už celé století ty nejbezohlednější metody.

Tady uvádíme jen některé případy:

(1) Zatajování informací, které dokážou zachránit zdraví miliónů lidí. Je to jednoduše neakceptovatelné, že v současnosti tak málo lidí například ví, že lidské tělo si nedokáže vytvářet vitamín C a lysin, dvě molekuly důležité pro stabilitu pojiva a prevenci nemocí.

(2) Diskreditace přirozených způsobů léčby. Tento způsob likvidace pověsti se nejčastěji uskutečňuje celosvětovými PR kampaněmi, organizovanými farmaceutickým kartelem. Šíří lži o údajných nežádoucích účincích přirozených substancí, látek, které příroda i lidé používají už tisíciletí.

(3) Zákaz šíření informací o terapiích k dosažení přirozeného zdraví. S tímto cílem dosadil farmaceutický průmysl své lobbisty do nejdůležitějších politických funkcí, v klíčových trzích a v popředních zemích vyvážejících léky.

 1. Byznys farmaceutického průmyslu s nemocemi je největší podvod v historii lidstva.Produkt „zdraví“ slibovaný farmaceutickými společnostmi, není pacientům dodán. Naopak, „produkty“, které jsou ve většině případů dodané, způsobí namísto toho nové nemoci a často i smrt.
 2. Přežití farmaceutického průmyslu závisí na potlačení účinných terapií k dosažení přirozeného zdraví a to všemi prostředky. Miliony lidí se navzdory kombinované hospodářské, politické a mediální opozici největšího investičního průmyslu na světě rozhodly pro alternativní léčbu přirozenými a nepatentovatelnými metodami.

Zdroj

http://tadesco.cz/byznys-nemocemi-se-smrti-nejvetsi-podvod-historii-lidstva-vyroba-pacientu-farmaceuticky-prumysl-zivotne-dulezita-16-zakonu-dr-ratha/