Blanka Bezdíčková BIORET (EFT, zvládání stresu, koučink)

Ing.Blanka Bezdíčková

Blanka má vlastní bohaté zkušenosti v oblasti zvládání stresu, neboť od roku 1995 podnikala v oblasti daní a účetnictví, vybudovala prosperující firmu a zvládla při tom vychovat dvě děti. V průběhu těchto let prošla mnoha náročnými životními situacemi, které ji dovedly k osvojení a zvládnutí mnoha technik zvládání stresu. Nyní své znalosti a zkušenosti předává ostatním formou terapií a seminářů.