EFT – psychoterapie

EFT se obvykle překládá jako Technika emoční svobody. EFT je univerzální léčebná metoda, která pomáhá často tam, kde všechno ostatní selhalo.

 • EFT efektivně odstraňuje psychické, fyzické a emocionální problémy
 • EFT je bezpečná, svépomocná metoda
 • EFT můžete provádět kdykoliv a kdekoliv chcete
 • EFT je skvělý nástroj, který Vás dostane do mentální, fyzické a emocionální pohody

Tato terapie odstraní vaše současné negativní pocity, narovná vaše komplikované vztahy a ukáže směr v bezvýchodných situacích. Dokáže vás také zbavit nepříjemných psychosomatických potíží. Odnesete si i návod na použití EFT doma sami na sobě.

Kategorie:

Popis

EFT je výkonný nástroj pro prevenci nemocí. Je klinicky dokázáno, že stres, úzkosti, negativní emoce vedou k onemocnění.

Tvůrcem EFT metody je Gary Craig, žák významého průkopníka v oblasti meridiánové medicíny doktora Rogera Callahana, zakladatele TFT. Technika TFT doktora Callahana byla velmi složitým procesem, proto si dal pan Gary Craig za úkol tuto metodu zjednodušit, tak vznikla technika EFT, kterou dnes s velkou oblibou využívají lidé na celém světě.

Technika EFT je nebolestivá, při terapii se nepoužívají žádné jiné nástroje než prsty, kterými se poklepávají specifické meridiánové body

Řešení problému pomocí EFT je odlišné od jiných metod….u některých klientů může na začátku vzbuzovat lehký údiv nebo úsměv. Napoprvé to vypadá pro někoho, kdo nikdy EFT nevyzkoušel poněkud legračně (ťukání na hlavu….. :-)….avšak zdaleka legrační nejsou výsledky, kterých lze pomocí EFT dosáhnout.

EFT je terapie, která se řadí do oboru energetické psychologie

EFT je vysoce účinná preventivní, léčebná metoda, která mimo jiné podporuje osobní rozvoj.

Metoda je založená na odstraňování psychických a emocionálních bloků způsobených stresem, emotivním napětím, fyzickou vyčerpaností, psychickou vyčerpaností, závažnými životními událostmi, skrytými energetickými bloky a podobně.

Touto procedurou se postupně uvolňují bloky, které se na vzniku daného problému podílejí. Úspěšnost výsledku se dá zhodnotit okamžitým uvolněním stresu, strachu, odstraněním napětí a bolestí.

Ve většině případů pocítíte úlevu hned nebo do několika dnů po sezení.

Na jaké oblasti je možné EFT aplikovat?

 • Řešení citových problémů jako láska, vztahy, rodina, přátelství.
 • Řešení profesních problémů, tj. práce, plnohodnotný úspěch, seberealizace. Nalezení a dosažení životních cílů, posílení zdravého sebevědomí. Obnovení sebelásky, radosti ze života, dosažení životní hojnosti.
 • Vyrovnání se s negativní minulostí, vyrovnání se s ztrátou milované osoby. Nalezení příčiny zdravotních problémů, i na psychosomatickém podkladu.
 • Vyčištění traumatických zážitků z dětství i dospělosti. Účinná pomoc při depresích, opakujících se migrénách, chronických stavech.
 • Odstranění různých forem fóbií, pocitů strachu, agarofobie, sociální fobie, opakujících se pochybností a nepříznivých modelů chování.
 • Úspěšné a trvalé snižování hmotnosti formou odblokování vlastní příčiny emočního přejídání.

Historie EFT

Renomovaný klinický psycholog dr. Roger Callahan pracoval s mnoha klienty. Jedním z jeho klientů byla i Mary, klientka, která od dětství trpěla fobickým strachem z vody. Mary prošla řadou terapií, ale žádná nebyla úspěšná. Její strach byl tak silný, že i pouhá sprcha pro ní byla traumatem. Callahan byl frustrován svým neúspěchem, a proto se rozhodl pro alternativní řešení.

Kromě klasické psychologie se taktéž zajímal o čínskou medicínu akupresuru a akupunkturu. A jak je známo, již staří Číňané léčili čínské císaře 2000 let př.n.l. dokonalým systémem s použitím jehel, žhavých uhlíků a bylin tzv. Akupunkturou. Dokázali tak nastolit rovnováhu mezi pěti elementy Vodou, Větrem, Ohněm, Zemí a Kovem a udržovat tok energie čchi na tělesných meridiánech v rovnováze. Oba tyto myšlenkové proudy vědění chápaly negativní emoce jako škodlivé a věnovaly jim velkou pozornost, neboť si uvědomovaly jejich zásadní důležitost pro zdraví člověka.

Proto když se jednoho dne Mary zmínila, že její strach leží v žaludku, rozhodl se experimentovat. Ukázal Mary bod na jejím těle, a řekl Mary ať se soustředí na pocit ve svém žaludku a přitom si na daný bod ťuká. Mary tak učinila a po chvili prohlásila, že je to pryč. Callahan nechápal co je pryč a tak mu Mary vysvětlila, že strach v jejím žaludku.Potvrdila to tím, že se beze strachu přiblížila k nejbližšímu zdroji vody a bez náznaku strachu jí na sebe začala stříkat. (Katayama,EFT,2014)

Tento první úspěšný pokus byl pro Callahana teprve začátek. Až později, za pomocí testů, studií apod. vytvořil metodu TFT.

Jeho žák Gary Craig metodu TFT ještě zlepšil, výrazně zjednodušil a pojmenoval ji EFT v překladu Techniky Emoční Svobody (www.emofree.com). V současnosti se EFT velmi rozšířilo především v Anglii a USA. V České republice je známo zhruba 10 let. A jedním z prvních kdo nám tuto úžasnou terapeutickou techniku do České republiky přinesl je má učitelka Zdena Katayma.

Jak a proč funguje EFT?

Poklepáváním se aktivují akupunkturní body na meridiánech a vysílají tělu signály. Ty pak spolu se slovní specifikaci aktuálního problému mysl zklidní na tolik, že umožní tělu uvolnit zablokovanou energie, tím i příčinu nemoci a spustí podpůrný proces léčení.

Pole působení s EFT je nesmírně rozsáhlé a Gary Craig to přirovnává k metafoře kácení stromů v lese. Když se kácí velké stromy, spousta malých spadne s nimi. A tak to může být i s našimi problémy.

Musím věřit, že EFT funguje?

Není zcela nutné věřit, že EFT funguje. Nastolení tělesné i duševní harmonie se odehrává na úrovni podvědomé mysli. EFT je proto i v takovém případě značně účinné.

Kde může EFT pomoci?

EFT je univerzální terapeutický prostředek s širokým záběrem a jeho blahodárné působení lze využít všude tam, kde si klasická medicína neví rady.

Průběh terapie metodou EFT

 • Máte psychické či fyzické problémy? Fobie, strachy, nespavost, deprese, závislosti či bolesti?
 • Máte finanční problémy? Neúspěchy ve škole či v práci? Máte neúspěchy v osobním či partnerském životě?
 • Tak už se přestaňte trápit a přijďte si pomoci metodou EFT
 • Můžeme vyřešit Vaše trápení.
 • Poskytneme vám odbornou pomoc.
 • Metoda EFT pomohla často i tam, kde všechny ostatní metody selhaly!

Jde o osvědčenou, vysoce funkční techniku na stres, bolest, traumata, závislosti, nadváhu atd., která transformuje negativní emoce a bloky, které brání vašemu štěstí a osobnímu rozvoji.

Ve většině případů pocítíte úlevu hned nebo do několika dnů po sezení.

V případě komplikovanějších případů je nutné postupně odstranit všechny aspekty problému a na to je někdy potřeba více sezení.

Pokud dojde k úspěšnému odstranění všech aspektů problému, je účinek EFT trvalý.

Průběh osobní konzultace

Každá konzultace je velmi individuální, zaměřená na potřeby každého klienta, ale v podstatě můžete očekávat zhruba tento průběh:

 1. Společně zhodnotíme Váš problém a určíme s čím začneme
 2. Začneme pracovat na odstraňování Vašeho problému
 3. V případě potřeby dostanete doporučení, jak pokračovat sami doma

Odstraňování problémů metodou EFT

Naladěním se na daný problém a současnou stimulací (jemným poklepáváním) určitých akupresurních bodů na obličeji, těle a rukou dochází k doplnění energie v meridiánu a k zacelení poruchy – odstranění problému.

Nepoužívají se žádné jehly, nemusíte ležet, svlékat se, používat žádné léky ani znovu dlouze prožívat nepříjemné situace.

Z hlediska energetické psychologie není problém v myšlence jak se domnívá většina klasických metod, ale v poruše toku energie, v meridiánech (energetických drahách v lidském těle).

Myšlenka při tom slouží jen jako spouštěč a aktivuje příslušný meridián, na kterém je porucha. K odstranění problému je tedy zapotřebí tento tok energie harmonizovat a obnovit.

Pro co nejlepší využití vašeho času doporučujeme mít předem připravené téma, na kterém chcete pracovat.