Bachova květová terapie

Dr.Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli jeho práci s léčivými rostlinami a tvůrce celoživotního díla známého jako „Bachovy květové esence“. Bachovy květové esence představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu celému bytí. E. Bach vytvořil systém  38 květových esencí, což jsou esence připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí.

Tzv. Bachovky jsou vhodné na negativní emoce – např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení, které vede až k fanatismu, apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí.

Na klinice Bioret vám doporučíme vhodné esence. Pro aktuální ceník nás prosím kontaktujte.

Popis

Filozofií tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Opustil svou lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze za pomocí svých esencí. (Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči – ovšem mohou ji krásně podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování.).

Bachovy květové esence:

 1. Řepík lékařský (Agrimony): maska veselí, která schovává obavy a starosti
 2. Topol – osika (Aspen): strach z neznámých věcí, předtuchy
 3. Buk lesní (Beech): netolerance, kritizuje ostatní
 4. Zeměžluč (Centaury): podřízenost, neschopnost říci ne
 5. Rožec (Cerato): pochybnost ve vlastní úsudek, hledá potvrzení u druhých
 6. Slíva třešňová (Cherry Plum): strach, že se mysl zblázní, nekontrolovatelné myšlenky
 7. Poupě kaštanu (Chestnut Bud): neschopnost poučit se z chyb minulosti
 8. Čekanka obecná (Chicory): sobecká panovačnost, péče o milované, která je soustředěná na sebe a své potřeby, manipulace láskou
 9. Bílá lesní réva (Clematis): snílek, žije ve svém světě, myšlenkami je mimo přítomnost
 10. Plané jablko (Crab Apple): nenávist vlastní osoby, posedlost detaily, čistící esence
 11. Jilm (Elm): zahlcenost odpovědností
 12. Hořec podzimní (Gentian): skleslost, ztráta odvahy a deprese, když se věci nedaří
 13. Hlodaš (Gorse): ztráta naděje, odevzdanost, pesimismus
 14. Skotský vřes (Heather): posedlost vlastními problémy a prožitky
 15. Cesmína ostrolistá (Holly): nenávist, žárlivost, závist, podezřívání
 16. Zimolez kozí list (Honeysuckle): žije v minulosti, nostalgie
 17. Habr (Hornbeam): mentální únava, pocity pondělního rána, oddalování věcí
 18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens): podrážděnost, nervozita
 19. Modřín (Larch): nedostatečné sebevědomí, očekává neúspěch
 20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus): strach ze známých věcí, stydlivost, plachost
 21. Divoká hořčice (Mustard): deprese, která nemá původ a padne jako černý mrak
 22. Dub (Oak): vyčerpaný, ale nepřestává bojovat
 23. Oliva (Olive): naprostá vyčerpanost
 24. Skotská sosna (Pine): pocity viny – obviňuje se i za chyby druhých
 25. Červený kaštan (Red Chestnut): přílišná starostlivost a obavy o druhé
 26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose): panická hrůza, děs
 27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water): perfekcionalismus, sebe zapírání, ztuhlost mysli
 28. Chmerek roční (Scleranthus): nejistota, nerozhodnost, výkyvy nálad
 29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem): šok, následky šoku
 30. Jedlý kaštan (Sweet Chestnut): naprostá skleslost a beznaděj
 31. Sporýš lékařský (Vervain): přílišné nadšení, fanatické přesvědčení
 32. Vinná réva (Vine): dominance, tyranie, obvykle dobrý vůdce
 33. Vlašský ořech (Walnut): přizpůsobení se změnám, prolamuje spojení s minulostí, přecitlivělost
 34. Žebratka bahenní (Water Violet): pýcha, vzdálenost, je ráda sama
 35. Bílý kaštan (White Chestnut): stálé, nechtěné myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit, mentální dohady
 36. Sveřep větevnatý (Wild Oat): nejistota ohledně vlastní životní cesty
 37. Planá růže (Wild Rose): apatie, rezignace
 38. Žlutá vrba (Willow): vzdor, zahořklost, „já chudinka“