Jedlý kaštan – Sweet Chestnut (Bachovky)

naprostá skleslost a beznaděj

Castanea sativa

Popis

Jedlý kaštan slouží na extrémní mentální úzkost, na naprostou beznaděj, kdy má čověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nečeká nic pěkného. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh.